Miljövänner för kärnkraft / Environmentalists for Nuclear Power (MFK)