Miljökonsekvenser för vattenmiljöer av atomkraftverk - vetenskapens stöd för fiskare i Lovisa

Sammandrag: Vem vinner i dragkampen om ”samhällets helhetsintresse”? Ska atomkraftslobbyn med glättad reklam avgöra att ett nytt atomkraftverk är förenligt med detta intresse? Eller ska invånarna runt Östersjön hinna ha ett ord med i laget? Korrekt information behövs. Fiskaren Börje Andersson har sedan 1970-talet gjort observationer i Lovisa skärgård och situationen har inte blivit bättre 2008, tvärtom. Östersjön är på allas läppar, men den ”heliga kon” atomkraftverket har vind i seglen som om det inte hade någon del i förstörelsen. Att ekosystemet tar skada i närheten av atomkraftverk har länge fått stöd i den vetenskapliga litteraturen. Internationella atomenergiagenturen utgav 1975 i Wien 49 experters rön om verkningarna på miljön av kylvattensystem i atomkraftverk omfattande över 800 sidor efter att ett vetenskapligt symposium i Oslo i augusti 1974 hade arrangerats av IAEA och FN:s ekonomiska kommission för Europa. Närvarande var atomlobbyns topp 197 deltagare från 24 länder också Finland. Atomlobbyn vet vad atomkraftverk förstör och framhärdar ändå. Det enda de behöver av allmänheten är fortsatt acceptans.

AttachmentSize
soderholm20080428.pdf674.19 KB