Bakgrundsdokument till Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) från miljörättslig synpunkt

KASAM (http://www.sou.gov.se/kasam/) seminariumden den 15 november 2006 på temat Slutförvaring av använt kärnbränsle - regelsystem och olika aktörers roller under beslutsprocessen.

AttachmentSize
westerlund2006115.pdf217.21 KB