Föreningen Oss' synpunkter på SKB AB:s förslag till "Omfattning, avgränsning och utredningar för MKB för inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle. Version 0 – underlag för utökat samråd i Forsmark"