Kärnavfallsrådet: seminarium kring gjutjärn

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Tue 30 Nov 2021
Stockholm

Källa: Kärnavfallsrådet 17 november 2021
Uppdaterad program som PDF: https://www.karnavfallsradet.se/karnavfallsradets-arrangerar-seminarium-...

Datum: 30 november ca kl 10-15 (kaffe från kl. 09.30, dagen avslutas med eftermiddagsfika kl. 15.00)
Plats: Stockholm, World Trade Center, Kungsbron 1, 111 64 Stockholm

Syftet med seminariet är att presentera genomförd och planerad forskning kring den insats av gjutjärn som planeras att användas i kopparkapseln vid slutförvaring av använt kärnbränsle. Seminariet tar även upp hur gjutning av insatsen går till samt en tillbakablick på Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av segjärnsinsatsen. I anslutning till varje punkt finns möjlighet att ställa frågor. En kortare paus är inplanerad mellan varje del i programmet.

Seminariet är öppen för alla som är intresserade. Seminariet kommer att spelas in och går att se i efterhand via Kärnavfallsrådets webbsida www.karnavfallsradet.se

Moderator: Carl-Reinhold Bråkenhielm, ordförande i Kärnavfallsrådet

Program
10.00 Välkommen, inledning, om Kärnavfallsrådet
Carl-Reinhold Bråkenhielm, ordförande i Kärnavfallsrådet, professor emeritus, empirisk livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet
10.20 Effects of embrittlement mechanisms on mechanical performance of nodular cast iron
Hannu Hänninen, professor emeritus, materialvetenskap, Aalto universitet,
Ville Björklund, M.Sci., materialvetenskap Aalto universitetet
Denna del hålls delvis på engelska
12.00 Kärnavfallsrådet bjuder på vegetarisk lunch
13.00 En optimal gjutprocess - för optimala egenskaper
Hasse Fredriksson, professor emeritus, materialvetenskap, KTH
14.00 Tillbakablick på Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av segjärnsinsatsen
Bo Strömberg, PhD, Säkerhetsanalys, Enheten för anläggningssäkerhet, Strålsäkerhetsmyndigheten
14.50 Avslut
Carl-Reinhold Bråkenhielm
15.00 Eftermiddagsfika

Anmälan senast torsdag 25 november till: m.karnavfallsradet@regeringskansliet.se