REMISSUTLÅTANDE från Nils-Axel Mörner över Statens strålskyddsinstituts allmänna råd 2004-12-08