Slutförvar av kärnavfall – beslutsprocesser och roller: Krav på lokalisering och på utformning i miljöbalken, plan- och bygglagen, kärntekniklagen och strålskyddslagen med avseende på inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle