Oss kommentarer kring förslaget till ”Kommunikationsplan 2005-2008 för ett eventuellt slutförvar i Östhammars kommun”