Östhammars kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2020-09-21 § 275. Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark

Se bifogad PDF (225 KB).

Länk till inspelning av kommunfullmäktigas extrasammanträde 13 oktober 2020 om "Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark": https://play.quickchannel.com/play/uk74k3 

AttachmentSize
osthammars-kommun-protokoll-ksau-2020-09-21.pdf224.86 KB