Miljööversomstolens domslut 2006-12-20: Ansökan om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Ringhals kärnkraftverk (Mål nr M 3363-06)