Seminarium om kopparkorrosion och LOT-försöket

Stockholm och Östhammar

Källa: http://www.mkg.se/seminarium-om-kopparkorrosion

"Under maj månad planerar MKG tillsammans med Naturskyddsföreningen i Östhammar och Oss, Opinionsgruppen för säker slutförvaring, att hålla ett lunchseminarium i Stockholm och ett informationsmöte på kvällen i Östhammar.

Vid mötena kommer experter på kopparkorrosion att föreläsa – däribland forskare från KTH. Tillsammans med Johan Swahn vid MKG kommer de att förklara varför det är viktigt att få fram resultaten rörande kopparkorrosion från de två i höstas upptagna försökspaketen i LOT-experimentet.

Kopparns lämplighet som kapselmaterial har ifrågasatts under en längre tid och hur den påverkas av en slutförvarsmiljö står i fokus för prövningen av kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags SKB:s ansökan om att få uppföra ett förvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Mer information följer. En inbjudan kommer även skickas ut till alla som prenumererar på MKG:s nyhetsbrev (se länk längre ner på sidan http://www.mkg.se/seminarium-om-kopparkorrosion)."