Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, nationell konferens

Stockholm - inställt 17 mars 2020

Källa: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, kommunikations avdelning.
Telefon (växel): 08-459 84 00.

Plats: Norra Latin, Stockholm.

"Programmet är inte satt ännu, men kommer belysa frågan från olika aspekter tex tillståndsmässigt, politiskt, lokalt och nationellt och troligtvis även en internationell utblick.

Konferensen kommer inte vara öppen utan endast för inbjudna."