Ethics Beyond Finitude Responsibility Towards Future Generations And Nuclear Waste Management

Löfquist Lars.  2008-03.  Ethics Beyond Finitude Responsibility Towards Future Generations And Nuclear Waste Management. Ph.D. thesis Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen, Etik och Religionsfilosofi.

See attached PDF.

BilagaStorlek
lofqvist.thesis_fulltext2008.pdf1.58 MB