Ett slutförvar i en inströmningszon – säkrare än vid en kustlokalisering?

Författare

In English | För mer information se: www.mkg.se Sammanfattning av presentationer som Clifford Voss höll på seminarier den 6-8:e december 2005 vid sitt besök i Sverige. Titel på föredraget: Recharge-Area repository in Sweden – Safer than a Coastal Site? Clifford Voss arbetar på U.S. Geological Survey, motsvarigheten till Sveriges geologiska undersökningar. Han har i egenskap av grundvattengeolog utfört forsknings- och granskningsarbete åt SKI och SSI. Voss presenterade under seminarierna grunderna till sin hypotes om att det är möjligt att det finns miljömässiga fördelar med att lägga slutförvaret för kärnavfall i ett inströmningsområde för grundvatten. Voss menar att det kan ta 100 000 år innan grundvattnet som kommer in i ett inströmningsområde kommer upp till biosfären. Vid östersjökusten, som är ett utströmningsområde, kan det däremot ta så kort tid som 50 år innan ett läckage är uppe vid markytan. För hela sammanfattningen läs pdf-dokumentet nedan.

Utgivningsår